.

Aktuali informacija


Diskusija kaip patikrinti ar investicinių planų rengėjai teisingai įvertino energijos sąnaudas parinkdami pastato atitvaros apšiltinimą

Grd 5, 2018

Savaitės pradžioje mokslininkų ir daugiabučių namų pirmininkų susitikimas tapo tikru atradimu. Aktyvi diskusija iškėlė opiausias bendrijų pirmininkų problemas. Renginio metu KTU mokslininkų Dr. Karolio Banionio ir mokslo darbuoto Juozo Ramanausko tiriamasis darbas sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo. Ieškota būtų kaip patikrinti ar investiciniuose planuose teisingai įvertintos energijos sąnaudos parenkant pastato atitvaro apšiltinimą. 

Daugiau >>

Pastatų renovacija – svarbiausias faktorius neutralizuojant Europos poveikį klimato kaitai

Grd 3, 2018

Europos Komisija (EK) pasirinko teisingą klimato ir energetikos kaitos kryptį


Praėjusią savaitę EK pristatė „Švari planeta visiems“. Tai Europos strateginė ilgalaikė klestinčios, modernios, konkurencingos ir klimatui nekenksmingos ekonomikos ateities vizija. Šios ilgalaikės strategijos tikslas yra dar kartą patvirtinti Europos įsipareigojimą pirmauti visuotinių klimato politikos veiksmų srityje ir pristatyti viziją, kuria sekant galėtų pavykti iki 2050 m. užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) poveikio neutralizavimą įgyvendinant socialiai teisingą ir ekonomiškai efektyvią pertvarką.

Daugiau >>

V – Būtina patikima gaisrinių bandymų metodika

Lap 29, 2018

Šiuo metu vos keturios šalys (iš 28 ES šalių) naudoja Vokietijos ir (arba) JK testą. Baiminamasi, jog jei bus nuspręsta naudoti Vokietijos ir (arba) JK testą ES teritorijoje, tai sukurs nevienodas konkurencines sąlygas toms šalims, kurios turi savo bandymų metodikas, pavyzdžiui Prancūzija.
Mes manome, kad jungtinės tarptautinės komandos sukurtas alternatyvus požiūris užtikrins didesnį ES piliečių saugumą ir pagerins konkurencinę aplinką statybos sektoriuje, todėl remiame šią alternatyvą.
Siekiant užtikrinti patikimą fasadų gaisrinę saugą, būtina pasirinkti tinkamą gaisrinių bandymų metodiką.

https://www.youtube.com/watch?v=DF4Jc5v3Rz0

Daugiau >>

IV – JK ir Vokietijos metodikos nepakankamai įvertina ugnies poveikį pastatų fasadams

Lap 22, 2018

Tiek Jungtinės Karalystės (JK), tiek ir Vokietijos bandymai yra kritikuojami dėl to, jog nepakankamai įvertina ugnies poveikį pastatų fasadams. Pasak „Grenfell“ gaisro tyrimo eksperto, Britanijos testas (BS 8414) nėra pakankamai tikslus vertinant pastatų fasadų saugumą gaisro atveju. JK gaisrinės saugos asociacija (The UK Fire Protection Association) ir JK draudikų asociacija (Associuation of British Insurers) nurodė keletą rimtų trūkumų britų teste. Po kritikos britų testas peržiūrimas.
Vokietijos valdžios institucijos atliko detalią daugybės fasadų gaisrų analizę, padarė išvadą, kad Vokietijos testas (DIN 4102, 20 dalis) nepakankamai atspindi rizikas, jei ugnies šaltinis yra pastato išorėje. Todėl parengė papildomą metodą bandymams.

https://www.youtube.com/watch?v=XHRER8t-4LM

Daugiau >>

Martynas Matulevičius: Kaip apsaugoti žmones renovuojamuose pastatuose

Lap 21, 2018

Prieš kelias savaites, naktį, Jurbarke degęs renovuojamas daugiabutis didelio susidomėjimo visuomenėje nesulaukė. Atrodytų, įvyko eilinis, niekam nuostabos nesukėlęs ir aukų nepareikalavęs, buitinių atliekų gaisras persimetęs į daugiabutį, kuris gana operatyviai buvo užgesintas gausiai iškviestų ugniagesių pajėgų. Tačiau gaisrinės saugos specialistams jis buvo tartum galingas varpo dūžis privertęs suklusti ir paliesti gana nemalonią ir jau įsisenėjusią problemą.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/martynas-matulevicius-kaip-apsaugoti-zmones-renovuojamuose-pastatuose-18-1062968?copied

 

Daugiau >>

III – Naujos gaisrinės fasadų bandymų metodikos galimybės ES

Lap 15, 2018

Siekdama geriau atliepti valstybių narių ir jų reguliavimo institucijų poreikiams, Europos Komisija nusprendė duoti užduotį jungtinei valstybių narių ir suinteresuotų šalių komandai parengti bendrą „europietišką“ metodiką vertinant ugnies poveikį fasadams. Remiantis Jungtinės Karalystės (JK) (BS 8414) ir Vokietijos (DIN 4102, 20 dalis) testavimo metodikomis, jungtinė komanda sukūrė  metodiką, pagerindama veiklos kriterijus ir patikslindama klasifikavimo sistemą. Nauja metodika buvo itin palankiai sutiktas daugelyje šalių. Vis dėlto, galutinėje tyrimo ataskaitoje ši metodika pateikta tik kaip „alternatyvus“ metodas, o „pagrindiniu“ metodu, nepaisant rimtų nustatytų trūkumų, siūloma naudoti JK ir Vokietijos testavimo metodikas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oFgUvp2Ges 

Daugiau >>

II – ES stokoja vieningos gaisrinių bandymų metodikos

Lap 8, 2018

Europos Sąjungos šalyse nėra vieningo būdo patikrinti fasadų atsparumą ugniai, šiuo metu egzistuojantys patvirtinti bandymai sutelkia dėmesį į produkto reakciją arba atsparumą ugniai, tačiau siekiant įvertinti fasadų priešgaisrinę saugą, naudojami ne reprezentatyvūs ugnies plytimo scenarijai ir/arba ne reprezentatyvūs bandymų pavyzdžiai.
Vieningos bandymų sistemos stoka kai kurias šalis paskatino sukurti savas metodikas. Dėl pastarųjų skirtumų kila nemažai painiavos, trūksta skaidrumo bei kyla nemažai trukdžių prekybai bei kliūčių inovacijoms.
Šiuo metu egzistuojančios nacionalinės testavimo metodikos yra labai skirtingos: kai kurios yra didelės apimties, kitos yra vidutinio dydžio, vienos tiria langų šiltinimo ypatumus kilus gaisrui, kitos ne ir t.t.

https://www.youtube.com/watch?v=BpsmwFtNUG8

 

Daugiau >>

Puslapis 1 iš 6 > >>