• APŠILTINIMAS

„Vėdinamų fasadų sistemų su gembėmis, šiltinamų mineralinės vatos gaminiais, rekomendacijos“

Įrengiant vėdinamus fasadus, suprojektuotos statinio energinės klasės 100 proc. galima pasiekti tik TEISINGAI montuojant mineralinės vatos gaminius.

Mineralinės vatos gamintojų asociacija parengė rekomendacijas projektuotojams, statytojams, rangovams, statybinių medžiagų gamintojams/tiekėjams, kuriomis jie gali vadovautis statybos procese.

„Termoizoliacinių medžiagų iš mineralinės vatos storiai vėdinamose fasadų sistemose su metaliniais tvirtinimo elementais renovojamiems gyvenamiesiems ir viešosios paskirties pastatams“

Šiuo metu plačiai naudojamuose vėdinamuose fasaduose apdailos sluoksnio tvirtinimui prie laikančiojo sienos pagrindo dažnai naudojamos specialios metalinės jungtys, kurios kerta termoizoliacinį sluoksnį. Metalinių jungčių šilumos laidumas daug kartų didesnis už termoizoliacinių medžiagų , todėl metalinių jungčių vietose susidaro dideli šilumos srautai, kurie turi būti įvertinti nustatant visos konstrukcijos šilumos pralaidumą.
Mineralinės vatos gamintojų asociacijos užsakymu Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos specialistai atliko skaičiavimus ir nustatė šilumos izoliacijos iš mineralinės vatos storius vėdinamiems fasadams su metaliniais tvirtinimo elementais. Skaičiavimai atlikti pagal Standartą LST EN ISO 10211:2017 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“, naudojant trimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programą „HEAT 3“.

„The key role of energy renovation in the net-zero GHG emission challenge“

Tyrime nagrinėjami įvairūs galimi scenarijai, siekiant išmetamų teršalų kiekį sumažėti iki nulio. Prieita išvados, jog nevykdant pastatų atnaujinimo šio tikslo įgyvendinti ne įmanoma. Tyrimą atliko konsultacinė bendrovė „ClimAct”, „Eurima“ užsakymu.

MVGA