Statybų sektorius pasiruošęs XXI amžiaus permainoms

Nors statybų sektorius Lietuvoje generuoja 10 proc. BVP, tačiau jau eilę metų jo problemos iš esmės nesprendžiamos. Todėl Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) subūrė šakinių asociacijų forumą, kurio metu buvo pasirašyta rezoliucija Vyriausybei.

„Siekiame atkreipti Vyriausybės dėmesį į statybos sektoriaus teisinį reglamentavimą bei priklausomybę nuo profesionalų. Šiuo metu egzistuojanti ydinga mažiausios kainos praktika statybų sektorių priverčia stagnuoti bei dirbti šešėlyje,“ – sako Edita Meškauskienė MVGA prezidentė.

Rezoliucijoje Vyriausybei siūloma :

I – Perkant statybos sektoriaus darbus ir paslaugas, mažiausios kainos metodą taikyti kuo rečiau. Formuoti perkančiųjų organizacijų požiūrį, kad racionalaus lėšų naudojimo principas savaime nereiškia pareigos pirkti už mažiausią kainą. Už mokesčių mokėtojų bei ES lėšas valstybė turi pirkti ne tai, kas pigiausia, o tai, kas valstybei reikalingiausia ir geriausia. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą. Siekiant paskatinti ir palengvinti ekonominio naudingumo metodo taikymą, sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

II – Vyriausybei statybos sektoriaus politikos formavimo funkciją perkelti į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Seimui statybos sektoriaus įstatymų projektų bei kitų statybos sektoriaus klausimų nagrinėjimo funkciją perkelti į Seimo Ekonomikos komitetą. Dauguma Aplinkos ministerijos veiklų yra susiję su aplinkosaugos temomis, tokiomis kaip gamtos ištekliai, gamtos apsauga, taršos prevencija, klimato kaita, atliekos ir kt.
Aplinkos ministerijos funkcijose užkoduotas principinis prieštaravimas, kadangi statybos sektorius vertinamas ne kaip ūkio šaka, kurią reikia visokeriopai skatinti ir plėtoti, bet kaip įtakos aplinkai darytojas, kurį reikia griežtai reglamentuoti ir riboti. Esant tokiam prieštaravimui, sektoriaus pažanga neįmanoma.

III – Pritarti Statybininko kortelės privalomam taikymui statybvietėse nuo 2020 01 01, apimant tokias funkcijas:
• patekimo į statybvietę kontrolę;
• statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos kompetencijų kontrolę;
• ypatingojo statinio rangovo darbuotojų kompetencijų kontrolę;
• individualią statybos veiklą vykdančių asmenų kompetencijų kontrolę.

Statybininko kortelės įteisinimo tikslu inicijuoti Statybos įstatymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimus.