II – ES stokoja vieningos gaisrinių bandymų metodikos

Europos Sąjungos šalyse nėra vieningo būdo patikrinti fasadų atsparumą ugniai, šiuo metu egzistuojantys patvirtinti bandymai sutelkia dėmesį į produkto reakciją arba atsparumą ugniai, tačiau siekiant įvertinti fasadų priešgaisrinę saugą, naudojami ne reprezentatyvūs ugnies plytimo scenarijai ir/arba ne reprezentatyvūs bandymų pavyzdžiai.
Vieningos bandymų sistemos stoka kai kurias šalis paskatino sukurti savas metodikas. Dėl pastarųjų skirtumų kila nemažai painiavos, trūksta skaidrumo bei kyla nemažai trukdžių prekybai bei kliūčių inovacijoms.
Šiuo metu egzistuojančios nacionalinės testavimo metodikos yra labai skirtingos: kai kurios yra didelės apimties, kitos yra vidutinio dydžio, vienos tiria langų šiltinimo ypatumus kilus gaisrui, kitos ne ir t.t.