Pagrindiniai statybų ekosistemos iššūkiai (III)

Daug žadančios statybų inovacijos

 

Skaitmeninės technologijos ir mokslinės inovacijos dramatiškai keičia prekių ir paslaugų kūrimo, gamybos ir pardavimo pobūdį. Statybų sektoriuje jau prasidėjo revoliuciniai pokyčiai.

Skaitmeninė transformacija

Pramonė yra ant skaitmeninės pertvarkos, kuri visam laikui pakeis status quo. Tačiau šią pertvarką reikia optimaliai nukreipti, kad būtų užtikrinta, jog ji sukuria pridėtinę vertę visam sektoriui ir nepalieka jokių atsilikusių veikėjų.

Statybos sektoriaus skaitmeninimas turi didelį potencialą padidinti našumą, sumažinti statybos sąnaudas, palengvinti sunkias ir fizines užduotis, palengvinti renovaciją ir priežiūrą, nes geriau renkami ir analizuojami duomenys, padidėja medžiagų atsekamumas, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir perdirbti. Tai taip pat reikštų sveikesnius, labiau patenkintus ir gerai informuotus pastatų savininkus ir naudotojus.

 

Tyrimai ir inovacijos

Inovatyvūs verslo modeliai, naujos medžiagos, skaitmeninis bendradarbiavimas, gamyba už įmonės ribų yra tik keli pavyzdžiai iš daugelio inovatyvių sprendimų, sukurtų statybos sektoriuje. Tačiau inovacijų įsisavinimas ir investicijos į mokslinius tyrimus ir jų vystymą (angl. R&D) yra mažesnės nei bet kuriame kitame sektoriuje. Iššūkis yra skatinti daugiau tyrimų ir inovacijų bei sukurti tinkamą pagrindą statybų įmonėms pritaikyti ir integruoti naujas technologijas į savo procesus ir kasdienę veiklą – taip pertvarkant jų verslą.

Politika ir remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama palengvinti inovacijų integraciją ir padidinti investicijas į R&D, paskatintų modernių statybos metodų sklaidą ir skaitmeninių technologijų naudojimą platesniu mastu.

 

Iliustracija unsplash.com