Pavojai gyvenantiems atnaujinamuose daugiabučiuose

Būsto rūmams (BR) ir Mineralinės vatos gamintojų asociacijai (MVGA) kelia susirūpinimą lengvabūdiškas požiūris į gyventojų saugą renovuojant daugiabučius. Jurbarko mieste atnaujiname daugiabutyje žaibiškai išplitus gaisrui, tik laimingo atsitiktinumo dėka gyventojai nenukentėjo. Atsakingas institucijas raginame parengti gaisro prevencines priemones bei taisyklių patobulinimus objektuose, kai statybos darbai atliekami pastatuose, kuriuose nuolat gyvena žmonės.

Būsto rūmams (BR) ir Mineralinės vatos gamintojų asociacijai (MVGA) kelia susirūpinimą lengvabūdiškas požiūris į gyventojų saugą renovuojant daugiabučius. Jurbarko mieste atnaujiname daugiabutyje žaibiškai išplitus gaisrui, tik laimingo atsitiktinumo dėka gyventojai nenukentėjo. Atsakingas institucijas raginame parengti gaisro prevencines priemones bei taisyklių patobulinimus objektuose, kai statybos darbai atliekami pastatuose, kuriuose nuolat gyvena žmonės.

Šių metų rugsėjo mėnesį Kęstučio gatvėje (Jurbarke) užsidegus šalia pastato sukrautiems daiktams, ugnis žaibiškai apėmė atnaujinamo daugiabučio rytinę sieną, kuri buvo dengiama degia termoizoliacine medžiaga, ir išplito aukštyn iki stogo. Gyventojai „džiaugėsi“, kad statybininkai nebuvo spėję degia izoliacija apšiltinti visų pastato atitvarų, tad buvo galimybė jiems saugiai evakuotis. Pagrindine gaisro priežastimi įvardintas galimai neatsakingas gyventojų elgesys, tačiau nuo tokio įvykių eigos niekas nėra apdraustas. Jurbarke pavyko išvengti aukų, tačiau gyventojai patyrė didžiulį išgąstį ir finansinius nuostolius.
Pasak Jurbarko priešgaisrinės tarnybos atstovų, ugniagesių darbą apsunkino faktas, kad dėl gyventojų automobiliais užgrūsto kiemo, specialiajam transportui buvo labai sudėtinga privažiuoti prie degančio pastato.

BR ir MVGA tiki, kad visų institucijų pastangomis galima užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą, todėl kreipiasi į AM, PAGD prie VRM ir BETA ragindamos jūsų iniciatyva parengti gaisro prevencines priemones bei taisyklių patobulinimus objektuose, kai statybos darbai atliekami pastatuose, kuriuose nuolat gyvena žmonės.
„Statinių priežiūros klausimas ypatingai aktualus įgyvendinant daugiabučių gyvenamųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) programos priemones, nes statybos darbų eigoje sukuriama nauja, gyventojams neįprasta pastato aplinka, kurioje netinkami ar neatsargūs gyventojų ar pastato naudotojų veiksmai gali išprovokuoti skaudžias nelaimes“, – sako Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis.

„Daugiabučių gyvenamųjų namų atveju statinių naudojimo priežiūra yra prievolė, tačiau jos vykdymo svarbą gyventojai vis dar ne visada įvertina. Administratorius, prižiūrėdamas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose bendrinę dalinę nuosavybę, dažnai identifikuoja teisės aktų pažeidimus, tačiau savininkai, vis dar nesupranta savo atsakomybės už visą statinio būklę ir šios prievolės vykdymą ne retai laiko pertekliniu, o dažnu atveju net nejaučia atsakomybės už statinio būklę“, – pastebi J. Antanaitis.

„Siekiant prevenciškai apsaugoti gyventojus ir jų turtą nuo skaudžių nelaimių, yra ir gali būti taikomos tiek teisinės tiek ir rekomenduotinos apsaugos priemonės. Įsiplieskęs gaisras Jurbarke akivaizdžiai parodo, kad taikomos priemonės yra nepakankamos saugos požiūriu. Manome, kad atskirų priemonių taikymas statinyje, nesudaro sisteminės apsaugos gyventojams ir jų turtui“, – sako Mineralinės vatos gamintojų asociacijos prezidentė Edita Meškauskienė.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą, statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kilus gaisrui: statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose; būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; juose esantys asmenys galėtų išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones, pagaliau būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą.

Degių statybos produktų ar jų atliekų sandėliavimas be apsaugos, gyventojų stambiagabaričių atliekų sandėliavimas prie pastatų, nepravažiuojami kiemai dar labiau kelia abejones dėl saugos užtikrinimo galimybių ištikus nelaimei eksploatuojamuose daugiabučiuose pastatuose.

Manome, kad visų institucijų pastangomis galima užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą, todėl prašome jūsų institucijas imtis iniciatyvos parengti gaisro prevencines priemones bei taisyklių patobulinimus objektuose, kai statybos darbai atliekami pastatuose, kuriuose nuolat gyvena žmonės. Kad būtų:
– ribojami statybvietėse ir arti pastatų laikomų degių (D-F klasių) statybos produktų kiekiai;
– patobulinta degių (D-F klasių) statybos produktų atliekų bei įvairių pakuočių kaupimo ir sandėliavimo tvarka;
– sugriežtinta daugiabučių gyvenamųjų namų bendrasavininkių administracinė atsakomybė už netinkamą atliekų ar degių medžiagų sandėliavimą