Level(s) sistema – Europos Komisijos iniciatyva aukštesniam pastatų tvarumo lygiui

Europos Komisija (EK) jau analizuoja pirmuosius Level(s) sistemos rezultatus. Prieš metus EK inicijuota Level(s) sistema siekiama sugretinti šalių narių energinio efektyvumo pastatuose skaičiavimus. EK užsibrėžusi suvienodinti pastatų energinio efektyvumo reikalavimus visoms šalims narėms. Tikimasi, jog ši savanoriška pastatų vertinimo sistema taps Europos statybos sektoriaus ateities politikos pagrindu.

„Visi sutinkame, kad ES politikos posūkis link pastatų tvarumo didinimo yra svarbus žingsnis pirmyn. Statybų sektoriaus potencialas siekiant ES klimato kaitos strategijos tikslų – tai itin didelės galimybės tiek statybos pramonei, tiek ir visai visuomenei. Turime siekti, kad pastatai padėtų taupyti energiją ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Tačiau, šiuo metu ES šalių narių pastatų energinio efektyvumo skaičiavimai pernelyg skirtingi, kad juos būtų galima palyginti. Level(s) – reikšminga iniciatyva, vedanti link vieningos pastatų energinio efektyvumo sistemos kūrimo Europoje“, – sako Mineralinės vatos gamintojų asociacijos prezidentė Edita Meškauskienė.

Lapkričio mėn. Europos Komisijos paskelbtoje ilgalaikėje klimato strategijoje teigiama, kad iki 2050 metų būtina iš esmės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 0. Šį tikslą bus įmanoma įgyvendinti, tik tuo atveju, jei kiekvienais metais bus atnaujinami 3 proc. pastatų, šiandien atnaujinama tik vos 1 proc.

Statybų sektorius – vienas iš daugiausiai išteklių naudojančių sektorių Europoje – tai sudaro maždaug pusę visų išgaunamų medžiagų, pusė viso energijos ir trečdalį vandens suvartojimo. Šis sektorius sukuria ir trečdalį visų atliekų. Atsižvelgdama į poveikį aplinkai Europos komisija (EK) plėtoja atsinaujinančios – „žiedinės“ – ekonomikos sistemą, kurios pagalba yra stengiamasi kiek įmanoma sumažinti resursų ir energijos suvartojimą.

Level(s) tvarių pastatų projektavimo ir statybos įrankis, sukurtas ir šiuo metu testuojamas EK glaudžiai bendradarbiaujant su verslo atstovais. Tai yra savanoriška vertinimo ir viešinimo sistema, skirta skatinti tvarų vystymąsi, inovacijas bei Europos sąjungos mastu įvertinti aplinkosaugos reikalavimų taikymą statybų sektoriuje. Naudojant esamus standartus, Level(s) formuoja bendrą ES požiūrį į aplinkosaugos veiksmingumo vertinimą pastatuose.

„Savanoriška pastatų vertinimo sistema, siekiama paskatinti pastatus Europoje projektuoti ir statyti pagal darnius ir tvarius principus. Level(s) sistema galėtų tapti Europos statybos sektoriaus ateities politikos pagrindu, kur energetikos reglamentai galėtų būti išplėsti, siekiant apimti aplinkosaugos ir socialinius aspektus“, – sako Marc Bosmans, Europos izoliacijos gamintojų asociacijos (Eurima) tvarios statybos vadovas.

Sistemoje naudojami kriterijai gali būti lengvai pritaikomi naujai kuriamoms ar egzistuojančioms tvarumo vertinimo sistemoms, o jos vartotojais gali tapti viešosios ir privačios organizacijos, architektų ir projektuotojų komandos, nekilnojamo turto vystytojai ir valdytojai. Level(s) skatina ir pastato gyvavimo ciklo principų taikymą nuo projektavimo iki jau sukurto objekto valdymo.
Tiek statybos sektoriaus atstovams, tiek ir plačiąjai visuomenei Level(s) padeda suvokti pastatų poveikį aplinkai bei kaip jį galima sumažinti. Ši sistema taip pat padeda vartotojams geriau perprasti ir pasiruošti sudėtingesnių tvarumo vertinimo ir pastatų sertifikavimo sistemų taikymui.

Siekiant užtikrinti, kad statybos ir renovacijos darbai būtų vykdomi subalansuotai atsižvelgiant į visus pastato aspektus, reikia tikslingos informacijos bei vertinimo politikos. Šiuo metu jau egzistuoja kelios žaliųjų pastatų sertifikavimo sistemos – QE, DGNB, BREEAM ir LEED, kurios efektyviai analizuoja geriausius statybos projektus rinkoje.
Level(s) panaudojimas esamose tvarumo vertinimo sistemose leidžia įsitikinti, jog jų kriterijai atspindi Europos žiedinės ekonomikos prioritetus bei leidžia palyginti sertifikavimo pagal įvairias sistemas metu gautus rezultatus.

2017 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos aplinkos departamento sukurta savanoriškos informacijos sistema Level(s) siekiama pagerinti ES aplinkosaugos veiksmingumą. Šiandien apie 140 bandomųjų projektų tikrina Level(s) metodiką. Projekto dalyvių atsiliepimai bus panaudoti kuriant naują, patobulintą tvarumo programą 2019 m.

Vis daugiau mokslinių tyrimų, Pasaulio verslo subalansuotos plėtros tarybos (WBCSD), Pasaulinio žaliųjų pastatų tarybos, atkreipia dėmesį, jog statybos projektuose būtina atsižvelgti į poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei įvertinti pastatų energijos suvartojimą.

Europos Komisija turi galimybę tapti lydere kurdama teisinę sistemą besikeičiančiai statybos pramonei. ES kompanijos, remdamosi Europos žiniomis ir patirtimi, taptų klestinčiomis tarptautiniu mastu, o piliečiai gyventų ir dirbtų sveikuose, patogiuose ir tvariuose pastatuose.