Aktyvi diskusija dėl organinių ir medienos medžiagų naudojimo pastatų statybai didinimo

MVGA aktyviai teikia pasiūlymus LR Aplinkos ministerijos (AM) inicijuotai darbo grupei, kurios tikslas išsiaiškinti galimybes kaip padidinti bei įteisinti organinių ir medienos statybos medžiagų naudojimą visuomeniniuose pastatuose, kad nuo 2024 metų šių medžiagų būtų naudojama iki 50 procentų.

MVGA pastebi, kad naujieji teisiniai reglamentavimai neturi ir negali pabloginti pastatų gaisrinės saugos situacijos Lietuvoje. Todėl teikiami siūlymai siekiant užkardyti situacijas kilti pražūtingiems gaisrams, kurie, kaip parodė praktika, gali kainuoti/nusinešti itin daug žmonių gyvybių.

„Sveikiname Aplinkos ministerijos iniciatyvą į darbo grupę įtraukti ir verslo sektoriaus atstovus, kurie mato problemas bei teisės aktų prieštaravimus. Todėl pirmiausia siūlome statybų įstatyme ir gaisrinės saugos taisyklėse suvienodinti sąvokas. Šiuo metu egzistuojančios dviprasmybės leidžia nevienareikšmiškai traktuoti galiojančius teisės aktus, todėl AM siekis rasti saugius sprendimus, labai svarbus“ – pastebi Edita Meškauskienė, MVGA prezidentė.

Naujieji pokyčiai statybų sektoriaus rinkoje turėtų atverti galimybes plačiau panaudoti medienos gaminius statybose, išlaikant gaisrinės saugos lygį statiniuose. Šiandieninė situacija rodo, kad naujų statybinių technologijų poveikio tyrimai gerokai atsilieka nuo inovacijų taikymo praktikoje. Vėluojant tyrimams bei situacijų analizei delsiama koreguoti ir teisės aktus.

„Siekiant atverti rinką, pirmiausia turime pamąstyti apie tai, kaip nepažeisti saugumo reikalavimų. Jei numatome didinti pastatų, kurių konstrukcijos yra D ugniai atsparumo klasės statybos produktai, aukštingumą, turime numatyti kompleksines gaisrinės saugos priemones – tiek aktyviąsias tiek ir pasyviąsias, pavyzdžiui, virš langų turime numatyti privalomas nedegias barjerines juostas. Ir tik tokiu atveju, užtikrinsime visos konstrukcijos privalomuosius gaisrinės saugos rodiklius,“ – sako E. Meškauskienė.

Be to, MVGA pastebi, jog šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiama labai nedaug specialistų potencialiai gebančių projektuoti sudėtingesnius medinių konstrukcijų statinius.

„Apklausę Lietuvos aukštąsias mokyklas, išsiaiškinome, kad parengiamas profesionalų, turinčių specialų parengimą statinių iš medinių konstrukcijų projektavimui skaičius yra itin kuklus, todėl liberalizavę rinką, rizikuojame susidurti su specialistų trūkumu,“ – pastebi E. Meškauskienė.

Įžvalgos dėl reglamentavimo susijusio su organinių medžiagų ir medienos panaudojimu, tobulinimo reguliariai teikiamos AM darbo grupei.

 

Nuotrauka donterase iš Pixabay