Skaitmeninė pastatų atnaujinimo banga. Kas tai?

Statybų sektorius yra mažiausiai skaitmenizuotas sektorius ES ir atsilieka nuo Šiaurės Amerikos taikant skaitmeninius metodus statybų sektoriuje. Europos Komisija, skatindama pastatų atnaujinimo bangą, kuria siekiama Europos statinius atnaujinti naudojant skaitmeninius energijos taupymo sprendimus, pripažįsta jog skaitmeninės investicijos itin svarbios statybų sektoriui ir duos jam daug naudos.

Šiandien skaitmenizacija yra viena pagrindinių pastatų efektyvumo didinimo priemonių, kartu gerinanti gyvenamosios aplinkos sąlygas viso pastato gyvavimo laikotarpiu. Naudojant informacinio modeliavimo kūrimą ir skaitmeninių dvynių (Digital Twins) technologijas, ES galėtų visapusiškai pasiekti pastatų atnaujinimo bangoje nustatytus tikslus.

Vidutiniškai žmonės net 90 proc. savo gyvenimo praleidžia pastatuose. Jų statybai, priežiūrai bei atnaujinimui reikalingos didelės išlaidos. Numatoma, jog skaitmeninės technologijos, tokios kaip daiktų internetas (DI) bei dirbtinis intelektas, radikaliai pakeis šiuo metu esančius pastatų stebėjimo ir valdymo būdus.

Statybos sektorius yra ES ekonomikos ramstis. Jis sukuria 18 mln. tiesioginių darbo vietų ir sudaro apie 9 proc. ES BVP. Tačiau pastatams tenka ir apie 40 proc. ES suvartojamos energijos bei 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos.

Apie 3/4 pastatų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukelia jų šildymo ir vėsinimo sistemos. Pagrindinė šio didelio paliekamo anglies pėdsako priežastis yra ta, kad mūsų pastatų energinis naudingumas pernelyg žemas. Naujesni pastatai turi būti statomi taikant minimalius reikalavimus, tačiau senesni pastatai vis dar sudaro didžiąją pastatų dalį. Tai didžiulis potencialas, skaitmeniniu būdu atnaujinant esamą pastatų fondą, sumažinti teršalų išmetamą kiekį, sukurti žmonėms patogias ir sveikas gyvenamąsias erdves ir taip pagerinti piliečių gyvenimo kokybę.

Pasitelkus jutiklių, išmaniųjų skaitiklių, paribio skaičiavimų (edge computing) – jutiklių ar vartotojų tikralaikius duomenis, ir energijos valdymo sistemų tinklą galima optimizuoti šildymo, aušinimo ir vėdinimo sistemų valdymą ir taip pasiekti maksimalaus efektyvumo. Analizuojant įgyvendinamų panašių projektų rezultatus pastebėta, jog energijos poreikis sumažėjo daugiau kaip 15 proc., taip pat pagerėjo žmonių gyvenimo kokybė (pavyzdžiui, „Panasonic“ „Future Living Berlin“).

Tikimasis, jog viešasis sektorius rodys pavyzdį, tačiau kol kas, daugelis valstybių narių dar nepateikė savo ilgalaikių atnaujinimo strategijų pagal peržiūrėtą Pastatų energinio naudingumo direktyvą. Nors šiai priemonei būtini dideli biudžetai, tačiau yra daug galimybių sutelkti privačias investicijas. Tam pasitarnaus atkūrimo fondas (The Recovery Fund), kuriuo siekiama paskirstyti papildomas išlaidas senesnių, valstybei priklausančių pastatų, tokių kaip socialinis būstas, mokyklos, ligoninės ir rotušės modernizavimui. Skaitmeninė viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė turėtų būti pagrindinis tokio pastatų atnaujinimo (modernizavimo) strategijos ramstis.

Šios investicijos ne tik bus naudingos aplinkai, bet ir sukurs darbo vietas įvairios kvalifikacijos darbuotojams, pradedant architektais, projektuotojais, montuotojais, statybų darbuotojais, baigiant duomenų inžinieriais ir kitais technikais tiek miestuose, tiek atokesnėse vietovėse.

Skaitmenizuojant pastatų atnaujinimą, sumažėtų energijos vartojimo išlaidos, taigi, būtų sutaupyta pinigų nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms. Tyrimai rodo, kad valstybės investicijos į tokio pobūdžio gilų pastatų atnaujinimą gali paskatinti 3-4 kartus daugiau privataus sektoriaus investicijų.

 

Kodėl svarbu skaitmenizuoti pastatų atnaujinimą?

ES per mažai skiriama dėmesio statybų sektorius skaitmenizavimui. Statant naujus pastatus, reikėtų investuoti į pastatų informacijos modeliavimą (BIM) ir skaitmeninius pastatų dvynius (t.y. į realaus laiko skaitmeninį pastato ar infrastruktūros vaizdavimą). Pavyzdžiui, „DIGITALEUROPE“ narys „Siemens“ sėkmingai naudoja BIM, kad pirmiausia virtualiai galėtų išplėtoti statinį, o fizinė statyba prasideda tik įvykdžius visus lūkesčius ir specifikacijas.

https://www.digitaleurope.org/resources/a-digital-renovation-wave-and-a-modernised-construction-sector/

Nuotrauka Zane Lee iš Unsplash