ES mokesčių sistema tik ant tvirtų pamatų gali prisidėti kuriant žaliąjį susitarimą

Statybų sektoriaus CO2 išmetimo mažinimas gali dvejopai paveikti Europos žaliąjį susitarimą – jį sustiprinti arba jį sužlugdyti. Ir pastatų atnaujinimo (modernizavimo) tolygus įgyvendinimas čia pelnytai tampa esminiu faktoriumi. Tačiau Europos izoliacijos gamintojų asociacija (EURIMA) įspėja, jog yra viena labai svarbi detalė, kuri gali neigiamai įtakoti mūsų sunkiai pasiektą pažangą.

Jei ES siekis – 55 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m., tai statybų sektoriaus siekis – 60 proc. išvalyti išmetamą teršalų kiekį. Tai išryškina kokybės statyboje poreikį ir būtinybę išlaikyti spartų pastatų modernizavimo tempą.

Kiekvienam iš mūsų reikalingas toks pastatų atnaujinimas, kad jaustume komfortą namuose, būtume energiškai nepriklausomi, vaikai mokyklose džiaugtųsi sveikesnėmis sąlygomis, o ligoninėse ligoniai greičiau sveiktų. Be to žinome, kad kiekvienas milijonas eurų, investuotas į pastatų atnaujinimą, sukuria apie 18 darbo vietų.

Taip, pastatų atnaujinimas nėra pigus, tačiau ES pradeda diegti iniciatyvas, rekomendacijas, o svarbiausia, kuria naujus finansavimo šaltinius. Tai reiškia, jog ambicinga pastatų atnaujinimo banga turi galimybę sulaukti didelės sėkmės.

Viena iš tų iniciatyvų yra ES tvarios veiklos mokestinė sistema – išsamus teisės aktų rinkinys, skirtas nukreipti investicijas į naujus ekologiškus projektus ir jiems suteikti Žaliojo susitarimo finansinę paramą, kaip tęstinį Paryžiuje sutarto CO2 teršalų mažinimo mechanizmo pritaikymą.

Šiuo metu Europos Komisija derina tvarios veiklos mokestinės sistemos iniciatyvos priemones: rengiami deleguojamieji aktai, kuriais bus nustatyti visi reikalingi kriterijai. Dokumentas, greičiausiai bus paskelbtas jau šį pavasarį.

Pagal šiuo metu rengiamo dokumento projektą matyti, jog ketinama naujai klasifikuoti izoliacines medžiagas, vieną pagrindinių priemonių statinių atnaujinimo (modernizavimo) bangos arsenale. Rengiamame projekte termoizoliacinės medžiagos priskiriamos ne „energijos vartojimo efektyvumo priemonių“ grupei, o prie daug mažiau specifinės „kitų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų“ kategorijos.

Ši klasifikacijos peržiūra svarbi tuo, kad vartotojai suprastų pastatų atnaujinimo galimybes bei potencialą ir taip būtų užtikrintas rinkos skaidrumas.

Specialistus neramina tai, kad Europos Komisija kol kas nenusiteikusi atsižvelgti į techninių ekspertų grupės rekomendacijas, kur izoliaciją siūlyta pateikti pagal energijos vartojimo efektyvumo priemonių kategoriją. Deja ir statybų pramonės atstovų pateikti pastebėjimai kol kas nebuvo įtraukti į viešąsias konsultacijas.

Būtų mažų mažiausia keista termoizoliacijos neįtraukti į energijos vartojimo efektyvumo kategoriją, nes jos panaudojimo technologija ir yra tas kertinis akmuo užtikrinantis kitų efektyvumo kategorijos priemonių privalomąjį energinį naudingumą.

ES mokestinė sistema turėtų pateikti aiškias ir logiškas gaires investuotojų bendruomenei. Tačiau dabartiniame dokumento projekte rizikuojama siųsti prieštaringus signalus investuotojams, ignoruojant izoliacijos kaip energijos vartojimo efektyvumo technologijos vaidmenį. Atminkite, kad izoliacija gali sutaupyti iki 200 kartų didesnį CO2 kiekį, visoje gamybos grandinėje!

 

Laimei, Komisija dar turi pakankamai laiko patikslinti dokumento tekstą, kad visuomenė nebūtų suklaidinta ir nenuvertintų vienos iš efektyviausių klimato kaitą stabdančių technologijų.

ES pastatų atnaujinimo banga formuoja aiškią kryptį, kaip sumažinti su pastatais sietiną išmetamą anglies dioksido kiekį. Europos politikoje vienu svarbiausiu tikslu tampa energijos vartojimo efektyvumas, tad vyriausybės didina investicijas į pastatų atnaujinimą ir mes jau turime technologijas, kurios padės pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Norint pasiekti mažiausio klimato kaitai poveikio tikslą, reikia suderinti visus turimus mūsų išteklius bei priemones. Atsižvelgiant į visas darbo vietų, oro kokybės, energijos nepritekliaus ir išmetamųjų teršalų mažinimo naudas, kuriamoje naujoje mokestinėje sistemoje turi būti akivaizdžiai remiama pastatų atnaujinimo banga – ir, šiek tiek pakoregavus, manome, ji bus.

 

EU Taxonomy must contribute to building the Green Deal on solid foundations – EURACTIV.com

Nuotrauka Eugene Chystiakov išUnsplash