Europos Komisija rengiasi patvirtinti naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą

Mineralinės vatos gamintojų asociacija (MVGA) palaiko Europos izoliacijos gamintojų asociacijos (Eurima) poziciją, kuria palaikomas EK ketinimas patvirtinti naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Šiame plane numatomi veiksmai stipriai paveiks statybos sektorių. MVGA, kaip ir Eurima, tvirtai įsipareigojusios ir palaiko perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Tai iš tiesų didelis iššūkis statybų sektoriui, kuriame sunaudojama maždaug pusė viso pasaulio energetinių išteklių. Atsižvelgiant į artėjančią „pastatų modernizacijos bangą“, ypač svarbu įveikti kliūtis trukdančias projektavimo ir statybų sektoriuose žiedinės ekonomikos procesams, mat artimiausiu metu daugelio Europos šalių ekonomistai numato ženklų esamų pastatų atnaujinimo augimą.

Eurima išplatintoje pozicijoje įvardinti 5 veiksmai, kuriuos reikia įgyvendinti pagal naująjį žiedinės ekonomikos veiksmų planą.

1. Prioritetas turi būti teikiamas esamų pastatų atnaujinimui.
Tačiau, jei tai neįmanoma dėl fizinės būklės, pastatus reikia išardyti, o ne nugriauti, kad statybinės atliekos nesimaišytų ir vertingos statybinės medžiagos nepatektų į sąvartynus. Statybinių atliekų rūšiavimas griovimo vietose turėtų tapti privalomu. Be to, turėtų būti nustatyti statybos produktų perdirbimo būdai dėl galimybės pakartotinai juos panaudoti.

2. Pakartotinis atliekų naudojimas ir perdirbimas turi tapti finansiškai patrauklesni nei jų šalinimas į sąvartyną.
Šiuo metu statybinės medžiagos vis dar patenka į sąvartynus, nes sąvartynai dažnai būna pigesni nei šių medžiagų perdirbimas. Draudimas visus produktus, kurie gali būti perdirbami šalinti į sąvartynus ir (arba) mokestis už sąvartynus gali padėti tai išspręsti. Tvarumo reikalavimai perdirbtam turiniui, kartu su aiškia ir nuoseklia terminologija (pakartotinis naudojimas, perdirbimas) standartizuojant procesus, taip pat gali padėti skatinti produktų apykaitą.

3. ES atliekų teisės aktai turi palengvinti pakartotinį statybos produktų perdirbimą, užuot jam kliudę.
Mes tikimės, kad padidėjus pastatų atnaujinimo apimtims, daugiau neefektyvių statybinių sistemų bus pakeistos į geresnio energinio naudingumo sistemas. Kai demontuotos sistemos tampa atliekomis, kai kurie jų komponentai pagal ES Atliekų tvarkymo direktyvą kartais klasifikuojami kaip pavojingi ir jiems taikomos griežtos nuostatos. Tai trukdo atliekas perdirbti kaip antrinę žaliavą, sukuriant naujos kokybės sistemas, kuriose nebėra jokių susirūpinimą keliančių medžiagų. Turėtų būti sukurta speciali teisinė aplinka, skirta skatinti pavojingas atliekas perdirbti į nepavojingus produktus.

4. Užtikrinti kuo skaidresnius reikalavimus statybinių medžiagų gamybai bei perdirbimui.
Ilgalaikėje perspektyvoje siekiant palengvinti žiedinę apykaitą statybų sektoriuje, reikia atrasti būdą užtikrinti kuo skaidresnius ir aiškesnius reikalavimus pastatams, statybinių medžiagų gamybai ir jų gyvavimo pabaigos etapams (taisyklingo išmontavimo, pakartotinio naudojimo gaires, galimybes ir kt.). ES statybos produktų darnieji standartai turi skatinti naudoti netoksiškas ir perdirbamas medžiagas. Ši informacija turėtų būti įtraukta į pastatų pasus ir prieinama, net ir tuomet, kai pastatas ir (arba) gaminiai bus laikomi atitarnavę (po maždaug 50 metų statybos produktams). Ypatingai svarbu, kad plėtojant skaitmenizaciją (pvz., BIM) ir siekiant palengvinti statybinių sistemų išmontavimą, jų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą būtų išsaugota ši pirminė informacija. Eurima rengia pramonei savanorišką deklaracijos formą, kaip pirmąjį žingsnį link vieningo požiūrio pastatų reglamentavimui ES lygmenyje.

5. Investicijos į žiedinės statybų sektoriaus sistemos kūrimą, mokslą ir naujas technologijas.
Galiausiai tinkamą ES reguliavimo sistemą reikia papildyti (ES ir nacionalinėmis) investicijomis, teikiant pirmenybę žiediniam požiūriui statybų sektoriuje, be kita ko, remiant mokslinius tyrimus ir naujų perdirbimo technologijų plėtrą.

Eurima tikisi, kad kartu su EK ir kitais politikos formuotojais bei suinteresuotosiomis šalimis bus kuriamas naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas.

Iliustracija unsplash.com