Europos Sąjungos 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų vadovas

Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą ir pagerinti ES energetinį saugumą, labai svarbu dėti daugiau pastangų taupyti energiją, o piliečiams suteikti naudos, pavyzdžiui, mažesnes sąskaitas, didesnį komfortą ir geresnę oro kokybę. ES energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir valdymas yra kertiniai siekiai, nes jie skatina taupyti energiją, koreguoti teisės aktus, kartu tai signalas suinteresuotosioms šalims ir investuotojams.
2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų vadovo užduotis – paaiškinti, koks yra dabartinis 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslas, ką Komisija pasiūlė naujoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje (EED) ir kokius siūlomus teikia Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (ITRE) ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (ENVI).

Europos Sąjungos 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų vadovas