Tyrimas: „Renovate2Recover“ po vienerių metų

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai (angl. National recovery and resilience plan (NRRP)) buvo patvirtinti po COVID 2021 m., gerokai prieš karą Ukrainoje ir po jo sekusią energijos kainų bei Europos šalių gyventojų pragyvenimo išlaidų krizę. Atkūrimo priemonės tikslas – paskatinti Europos Sąjungos valstybių narių ekonomiką išbristi iš sulėtėjimo po COVID pandemijos, kartu skatinti skaitmeninimą ir padedant valstybėms narėms pasiekti 2030 ir 2050 m. ES klimato tikslus.

Energetikos krizė yra papildoma varomoji jėga vykdant su pastatais susijusias reformas ir investicijas, numatytas Nacionalinėse reformų programose. Kaip 2022 m. spalį pareiškė Europos Komisijos pirmininkė von der Leyen, „susidūrę su karu ir iškastinio kuro krize, argumentai pastatų atnaujinimo bangos naudai tapo tik dar svarbesni. Investuoti į pastatų atnaujinimą nebegaila.“

2021 m. „Renovate2Recover“ tyrime nustatyta, kad iš 18 ištirtų valstybių narių NRRP pastatams atnaujinti buvo skirta 39,9 mlrd. EUR (apie 8 proc. bendros sumos). Pristatoma naujausia informacija apie pažangą po vienerių metų įgyvendinimo ir apžvelgiami darbai, kurie buvo pradėti siekiant atlaisvinti su pastatais susijusias investicijas, kurių vertė viršija 28 mlrd. EUR.

Šiame tyrime apžvelgiama, kurios su pastatais susijusios priemonės buvo įgyvendintos, kokie tikslai ir etapai pasiekti ir kokia finansinė parama valstybėms narėms buvo suteikta iki 2022 m. rugsėjo mėn. ir naujų finansavimo programų įsigaliojimo.

Tyrimas pristatomas čia