Komentaras: priešgaisrinės saugos srityje būtinas nuoseklumas

Gary Strong, Tarptautinių priešgaisrinės saugos standartų (International Fire Safety Standards (IFSS)) koalicijos pirmininkas

Iki 70 proc. viso pasaulio materialaus turto sudaro statiniai (built environment assets). Tačiau nepaisant sparčios globalizacijos, kai investicijos vykdomos tarpvalstybiniu mastu ir pinigai kaupiami įgyjant nekilnojamą turtą, nepaisant fakto, kad daugėja techninio profilio profesionalų, dirbančių visame pasaulyje, pramonė šiuo metu jaučia trūkumą globalių, visuotinai suderintų, griežtų aukščiausio lygio gaisrinį saugumą užtikrinančių principų, taikytinų tiek pastatus projektuojant, tiek statant ir valdant.
Visuomenės rizika
Statybos produktų bandymų ir sertifikavimų skirtumai, nacionalinių statybos reglamentų ar kodeksų įvairovė, visame pasaulyje skirtingai taikomos ypač didelės rizikos pastatų priežiūros gairės reiškia, kad yra daug painiavos, netikrumo ir nesaugumo visuomenei. Skirtingi reikalavimai reiškia, kad nėra vieningo sutarto būdo dirbti šioje srityje. Tarptautiniai priešgaisrinės saugos standartai (IFSS) pirmą kartą pasauliniu mastu užtikrins nuoseklų minimalių priešgaisrinės saugos lygių nustatymą bei sustiprins paklausą aukštos kvalifikacijos specialistų visame pasaulyje.
IFSS koalicijos darbo kontekste tarptautinis standartas yra kažkas, kas yra nustatyta ir suderinta pasauliniu lygiu ir įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu. Pats IFSS priklausys koalicijai, o ne vienai organizacijai, jis bus nemokamas/skelbiamas neatlygintinai ir laisvai prieinamas. Organizacijos narės pritaria bendriems tarptautiniams standartams ir įsipareigoja juos naudoti bei įgyvendinti, taip užtikrindamos, kad standartai būtų naudojami visose šalyse, kuriose dirba koalicijos specialistai.
Universalios taisyklės
Koalicija pateiks universalias taisykles, kurios klasifikuoja ir apibrėžia projekto priešgaisrinės saugos standartus, nacionaliniu, taip pat, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis. Atsakingos institucijos integruos šiuos aukšto lygio standartus ir taisykles į savo šalies standartus ir koalicija tikisi, kad vyriausybės palaikys ir priims šiuos principus. Visos koalicijos organizacijos dalyvaus įgyvendinant bendrus tarptautinius standartus per savo narystę.
Šiuo metu daugybė itin skirtingų standartų visame pasaulyje sukėlė netikrumą ir painiavą projektuojant, tikrinant ir tvirtinant statybos metodus, gaminius ir pastatų eksploatavimą. Tyrimai parodė, kad nenuoseklūs priešgaisrinės saugos vertinimo ir reguliavimo metodai gali prarasti vyriausybių, finansininkų, investuotojų, gyventojų, ypač visuomenės, pasitikėjimą statiniais, o kraštutiniu atveju, tai gali kainuoti ir žmonių gyvybę. Pasitikėjimo praradimas rimtai paveiktų turto vertinimą ir vidaus investicijas.
IFSS bus naudojamas visame pasaulyje tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Kiekviena IFSS koalicijos organizacija įsipareigojo priimti standartus per savo profesinę narystę. Tikslas yra, kad visi didesnės rizikos pastatai, kuriais naudojasi gyventojai ir visuomenė, galų gale atitiktų IFSS.
Koalicija
Koaliciją sudaro daugiau nei 60 profesionalių ir ne pelno organizacijų, atsakingų už IFSS mokslinius tyrimus, plėtrą, viešinimą ir įgyvendinimą visame pasaulyje, statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose. Grupė, įkurta po Grenfelio bokšto gaisro tragedijos, remiama ir inicijuota JT Ženevoje 2018 liepos 9 dieną.
2018 m. spalio mėn. vykusiame JT EEK susirinkime, kuriame dalyvavo visos 58 šio JT regiono šalys, buvo sutarta apsvarstyti galimybę priimti naujus IFSS standartus. Koalicija taip pat rengia 2020–2030 m. priešgaisrinės saugos veiksmų dešimtmečio planus, kurie atitiks JT 2030 m. darbotvarkės ir JT darnaus vystymosi tikslus (SDG). Tikimasi, kad veiksmų dešimtmečio metu bus daug iniciatyvų, skirtų didinti informuotumą apie priešgaisrinę saugą, įskaitant visuomenės švietimą, mokymą ir finansavimą, siekiant padėti pasiekti numatytus tikslus.
Koalicija įsteigė pasaulinių gaisro ekspertų standartų rengimo komitetą, skirtą įgyvendinti bendrus ir tarptautinius priešgaisrinės saugos standartus. Tikimasi, kad pirmasis jo projektas bus pateiktas viešosioms konsultacijoms 2019 m. rudenį. Be to, bendradarbiaujant su Aukštuminių pastatų ir miesto buveinių taryba (Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)) rengiamas priešgaisrinės saugos terminijos dokumentas, kurį tikimasi paskelbti 2019 m.