Kuriamos statinio sandarumo taisyklės

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos (NPNA) iniciatyva pradedamos kurti statinio sandarumo taisyklės. Jei anksčiau pastato sandarumu galėjo nesirūpinti statinio statytojas ar savininkas, tai nuo 2016 m. pabaigos, sugriežtinus reikalavimus, visi naujos statybos pastatai privalo atitikti A klasės arba aukštesnius reikalavimus.

Šiandien jau niekam nebereikia aiškinti, jog statant arba perkant pastatus, sandarumas yra vienas pagrindinių prioritetų. Nes tik sandarus statinys yra ekonomiškas bei garantuoja kokybiškas gyvenimo sąlygas. Statinio sandarumas yra vienas iš svarbiausių kokybės rodiklių.

„Pakelti energinio efektyvumo reikalavimai natūraliai pakėlė kartelę ir statinio konstrukcijų sandarumui. Iki šiol statinio sandarumo taisyklių Lietuvoje nebuvo. Tai sąlygojo pernelyg didelę erdvę interpretacijoms, statant įvairios paskirties pastatus. Todėl nuspręsta kurti statinio sandarumo taisykles. Juk teisingai įrengti konstrukcinį sandarumą ženkliai paprasčiau ir pigiau, nei vėliau ieškoti paliktų klaidų ir jas taisyti. Tai galutinio vartotojo apsauga,“ – sako Edita Meškauskienė MVGA prezidentė.

NPNA sutelkta darbo grupė, drauge su KTU mokslininkais siekia suvienodinti atliekamų statinio sandarumo matavimų metodiką, o tuo pačiu ir užtikrinti rezultatų palyginamumą. Lietuvoje yra vienuolika pastatų sandarumo bandymus atliekančių akredituotų laboratorijų, atitinkančių reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9972:2015. Jų atliktų sandarumo testų duomenimis galima oficialiai remtis nustatant pastato energinį naudingumą (gaunant A energinę klasę patvirtinantį sertifikatą).

Sukurtas statinio sandarumo taisykles, bus siekiama padaryti statybos darbų taisyklių sudėtine dalimi.

_________________________________

Naudinga žinoti:
A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių gyvenamosios, administracinės, mokymo ir gydymo paskirčių pastatų sandarumas turi būti išmatuotas. A energinės klasės namo, esant 50 Pa slėgio skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi būti lygiai 1/h. Tai reiškia, kad per vieną valandą visas oras tokiame name pasikeičia vieną kartą. A+ ir A++ energinei klasei keliami jau aukštesni reikalavimai ir oro apykaita turi neviršyti 0,6/h. Tai reiškia, kad dirbtinai sukėlus slėgių skirtumą, labai sandariuose namuose per vieną valandą gali pasikeisti tik šiek tiek daugiau negu pusė viso oro. Kitų energinio naudingumo klasių ir kitos paskirties pastatams sandarumo matavimo reikalavimai nekeliami.