Naujausi tyrimai rodo – teisingas akmens vatos panaudojimas saugo pastato konstrukcijas nuo drėgmės kaupimosi jose

Atlikti naujausi tyrimai, kuriais tirta šiluminės izoliacijos konstrukcijose drėgnumas ir susikaupusios drėgmės džiovinimo sąlygos vykdant statybos projektus. Šių lyginamųjų tyrimų metu nustatyta, kad akmens vata, panaudota konstrukcijose, net esant didelei išorinės drėgmei, išlieka sausa. Tyrimai buvo atliekami tyrimų centruose, statybų aikštelėse ir baigtuose statyti pastatuose.

Tyrimai taip pat atskleidė, jog tik labai maža dalis drėgmės problemų pastatuose kyla dėl statybos produktų, paveiktų trumpalaikės drėgmės statybos proceso metu. Pagrindinėmis besikaupiančios drėgmės statiniuose priežastimis įvardinta projektavimo klaidos parenkant konstrukcinius sprendinius ir pastato naudojimo ar priežiūros klaidos.

Akmens vata neįgeria drėgmės iš aplinkos

Akmens vata yra pluoštinė termoizoliacinė medžiaga, kurios struktūrą sudaro įvairiomis kryptinis chaotiškai išsidėstę plaušeliai gauti lydant uolienas. Gamybos metu plaušeliai yra impregnuojami specialia hidrofobizuojančia medžiaga (alyva, silanai ar kt.), todėl taip apdorota akmens vata vandens neįgeria, nors ir išlieka akyta medžiaga. Kadangi akmens vatos gaminiai hidrofobiški, jie neįgeria drėgmės ir iš aplinkos.

Izoliacinių medžiagų drėgmės savybės skiriasi

Baigtame statyti pastate, išskyrus požemines konstrukcijas, šiluminė izoliacija yra apsaugota nuo tiesioginio drėgmės patekimo. Stogo ir fasado apdaila su jo detalėmis apsaugo termoizoliaciją nuo išorinės, o garų barjeras – nuo vidinės drėgmės patekimo. Projektuojant, o paskui ir naudojant pastatą svarbu užtikrinti, konstrukcijos sandarumą, nes drėgmės kaupimasis atitvaruose mažina konstrukcijos šiluminį efektyvumą.
Todėl statybos proceso metu svarbiausios šiluminės izoliacijos savybės yra maža drėgmės įgertis ir greitas džiūvimas. Išsamus tyrimas, kurį atliko Suomijos VTT Techninių tyrimų centras, parodė, kad izoliacinių medžiagų drėgmės savybės skiriasi.

Remiantis tyrimu akmens vata:
 išlieka sausa net esant didelei drėgmei;
 nesugeria vandens;
 džiūsta labai greitai;
 neturi kapiliarinio vandens įgeriamumo.

Akmens vata labai laidi vandens garams

Pilnai vatą sudrėkinti galima tik veikiant ją slėginiame rėžime. Kai slėgis nebeveikia, vanduo greitai išgaruoja, nes akmens vata labai laidi vandens garams. Medžiaga vėl tampa sausa, atgaudama savo pradines šilumines izoliacines savybes. Vatai išdžiūvus, darbai gali būti tęsiami laikantis darbų technologijos eiliškumo.
Remiantis tyrimu, akmens vata yra difuzinė atvira medžiaga, t. y. ji leidžia dvipusį aplinkinių konstrukcijų džiovinimą, taip sumažina betoninių konstrukcijų džiūvimo laiką ir sutrumpina projekto įgyvendinimo laiką bei taupo išlaidas.

Akmens vatos įmirkio bandymai

Akmens vatos gaminių vandens įmirkio bandymai atliekami pagal galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos darniuosius standartus: LST EN 1609:2013 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Trumpalaikio įmirkio iš dalies panardinant vandenyje nustatymas” bei LST EN 12087:2013 „Statybinės termoizoliacinės medžiagos. Ilgalaikio įmirkio nustatymas panardinant”.

Maksimalūs leistini dydžiai yra reglamentuojami kito Europos Sąjungos ir Lietuvos darniojo standarto LST EN 13162:2012+A1:2015 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai”, kuriame apibrėžiama, kad akmens vatos gaminių trumpalaikis įmirkis iš dalies panardinant vandenyje ≤ 1,0 kg/m2, o ilgalaikis (įmirkis iš dalies panardinant vandenyje) ≤ 3,0 kg/m2. Tačiau realiai akmens vatos gaminių išmatuojamos vertės yra kelis kartus mažesnės už leistinas.

Drėgmės problemų prevencija

Daugumoje statybinių medžiagų turi drėgmės, kuriai turi būti leista kuo greičiau išgaruoti statybos proceso metu. Lietus ar didelė išorinė drėgmė statybos produktus veikia skirtingai. Net jei pati šiluminė izoliacija neįgeria drėgmės, padidėja kitų konstrukcijų drėgminės sąlygos. Taigi, izoliacijos vandens garų laidumo galimybės turi didelę reikšmę konstrukcijų džiūvimo laikui. Svarbu įvertinti ar panaudota šiluminė izoliacija neblokuoja drėgmės pasišalinimo ir užtikrina dvipusį konstrukcijų džiūvimą.

DRĖGMĖS VADOVAS

Informacija parengta pagal dr. Andrius Buska, Mineralinės vatos gamintojų asociacijos valdybos nario komentarą bei mineralinės vatos gamintojo Paroc pristatyto tyrimo informaciją.