Pasitikrinkite, ar jūsų atnaujintas namas turės puikius energijos sutaupymo rodiklius

Nežiūrint to, kad Lietuvoje daugiabučių atnaujinimas vyksta, tačiau jo tempai gerokai per lėti. Mūsų šaliai sunkiai sekasi siekti energijos sutaupymų pagal Energijos vartojimo efektyvumo (EED) direktyvą. Turime kurti priemones, kurios optimizuotų atnaujinimo procesus visose grandyse. Štai kodėl Mineralinės vatos gamintojų asociacija (MVGA) inicijavo tyrimą ir sukūrė priemonę, ( https://mvga.lt/apsiltinimas/ ) kuri padės įvertinti ar teisingai apskaičiuotos energijos sąnaudos parenkant pastato atitvarų apšiltinimą, sako Edita Meškauskienė MVGA prezidentė.

Šiuo metu plačiai naudojamuose vėdinamuose fasaduose apdailos sluoksnio tvirtinimui prie laikančiojo sienos pagrindo dažnai naudojamos specialios metalinės jungtys, kurios kerta termoizoliacinį sluoksnį. Metalinių jungčių šilumos laidumas daug kartų didesnis už termoizoliacinių medžiagų (palyginimui, termoizoliacinių medžiagų šilumos laidumo koeficientas gali būti λ = 0,03 ÷ 0,04 W/(m∙K), o metalo λ = 17 ÷ 160 W/(m∙K)). Dėl to metalinių jungčių vietose susidaro dideli šilumos srautai, kurie turi būti įvertinti nustatant visos konstrukcijos šilumos pralaidumą.

Pasitelkę KTU mokslininkų Dr. Karolio Banionio ir mokslo darbuotojo Juozo Ramanausko komandą atlikome tiriamąjį darbą – „Termoizoliacinių medžiagų iš mineralinės vatos storiai vėdinamose fasadų sistemose su metaliniais tvirtinimo elementais renovuojamiems gyvenamiesiems ir viešosios paskirties pastatams“ ir sukūrėme priemonę, kuri visiems norintiems leis įsivertinti realų apšiltinimo konstrukcijos šilumos pralaidumą.

Tyrimo skaičiavimai atlikti pagal Standartą LST EN ISO 10211:2017 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“, naudojant trimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programą „HEAT 3“.

Tyrimas renovacijos proceso dalyviams, siekiantiems aukščiausios kokybės, padės nesudėtingai patikrinti ar investiciniuose planuose teisingai įvertintos energijos sąnaudos parenkant pastato atitvaro apšiltinimą.

Tyrimą galite rasti čia

Norėdami gauti visą tyrimo medžiagą kreipkitės info@mvga.lt