Pirmasis žingsnis link gaisrų statistikos analizės Europoje

Europos priešgaisrinio saugumo aljansas pristatė ataskaitą „Mirtimi pasibaigę gaisrai gyvenamuosiuose pastatuose Europoje“ (Fatal residential fires in Europe). Tai pirmasis žingsnis siekiant suprasti gaisrų, pasibaigusių mirtimi, priežastis. Ataskaitoje teikiami surinkti statistiniai duomenys bei tikri faktai. Projekto tikslas – supažindinti su Europos gyvenamosiose paskirties pastatuose kilusių gaisrų priežastimis.

Gaisrinės saugos gerinimas gyvenamojoje aplinkoje gali būti veiksmingas tik tada, kai turime objektyvių žinių apie gaisrų riziką, aplinkybes bei padarinius. Kadangi priešgaisrinės saugos priemonės peržengia valstybių sienas, reikalingos platesnės įžvalgos apie gaisrus Europoje.

Europos priešgaisrinės saugos aljansas (EuroFSA) paprašė Nyderlandų gaisrų tarnybos akademijos (IFV) ištirti, kokia žinoma informacija apie mirtinų gaisrų atvejus Europoje. Iki šiol Europoje buvo palyginti nedaug gaisrinės statistikos. Jungtinės Karalystės Bendruomenių ir vietos valdžios departamentas (Department for Communities and Local Government (DCLG)) (Greenstreet Berman, 2012 m.) mėgino lyginti Europos šalių gaisrų statistikos duomenis ir padarė išvadą, kad sunku palyginti dabartinius duomenis dėl skirtingų kaupiamų duomenų Europos valstybėse. Tai tapo precedentu pradėti kurti bendrą Europos priešgaisrinės statistikos duomenų bazę.

Pradžiai buvo pasirinktos devynios Europos šalys, kurių kaupiama statistinė informacija apie gaisrus bus naudinga tarptautinei duomenų bazei bei čia atliekamoms studijoms. Be Nyderlandų, buvo atrinktos aštuonios Europos šalys tolesniems tyrimams, tai Norvegija, Švedija, Suomija, Danija, Estija, Lenkija, Belgija ir Jungtinė Karalystė (ypač Anglija). Pasirinktos devynios šalys sudaro apie penktadalį Europos gyventojų.

Tyrėjai siekia išgryninti renkamų duomenų apibrėžimus bei išanalizuoti, kokia informacija yra kaupiama šalių duomenų bazėse. Nors pasirinktų šalių surinkta informacija skiriasi, buvo nustatyta ir daug panašumų. Pavyzdžiui, visos šalys renka informaciją apie žuvusiųjų skaičių, sužeistus ir ugniagesių išgelbėtus žmones.

Galutinis tikslas – sukurti duomenų bazę apie mirtinus gaisrus gyvenamuosiuose pastatuose Europoje, pageidautina bendradarbiaujant su Eurostatu. Šiuo metu duomenis apie mirtinus gaisrus bei jų charakteristikas Europos šalyse galima rasti tik nacionalinėse duomenų bazėse.

Visą ataskaitą galite rasti čia