Kaip patalpų aplinkos kokybę integruoti į nacionalines ilgalaikės pastatų atnaujinimo strategijas

Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad patalpų aplinkos kokybė (Indoor environmental quality (IEQ)) turi tiesioginį poveikį sveikatai, patogumui, gerovei ir produktyvumui. Atsižvelgiant į tai, kad žmonės praleidžia apie 90 proc. savo laiko patalpose, labai svarbu, kad statybos teisės aktai užtikrintų pakankamą IEQ lygį, kad būtų skatinama sveika ir patogi patalpų aplinka. Pastatų atnaujinimas puiki galimybė gerinti patalpų oro kokybę ir didinti komforto bei gyvenimo kokybės lygį, siekiant aukšto energijos efektyvumo.

Pagrindiniai IEQ veiksniai yra patalpų oro kokybė, šiluminis komfortas, dienos šviesa ir akustinis komfortas, jie visi svarbūs užtikrinant patalpų kokybę ir gerą savijautą.

  • Vidinė oro kokybė (IAQ) – tai oro kokybė pastatuose ir statiniuose. Erdvėje, kurioje gera patalpų oro kokybė yra mažai teršalų ir kvapų, be to, joje tinkamas CO2 ir drėgmės lygis. Tai įgyvendinti padeda vidaus oro teršalų šaltinių apribojimas ir valdymas, bei tinkama ventiliacija.
  • Šiluminis komfortas susijęs su individualiu šiluminės aplinkos suvokimo. Gera savijauta, kai patalpoje nei per karšta, nei per šalta.
  • Dienos šviesa ir dirbtinis apšvietimas turėtų suteikti pakankamai šviesos, kad pastatų naudotojai galėtų patogiai ir užtikrintai atlikti savo užduotis, be akinimo ir šešėlių trikdžių.
  •  Akustinis komfortas apima gebėjimą apsaugoti pastato naudotojus nuo triukšmo ir užtikrinti tinkamą akustinę aplinką, atitinkančią pastato paskirtį.

IEQ parametrai labai priklauso nuo pastatų tipo ir naudojimo. Biurai, švietimo pastatai (mokyklos, vaikų darželiai) ar būstai yra skirtingo intensyvumo, priklausomai nuo juose praleidžiamo laiko, todėl IEQ reikalavimai diferencijuojami priklausomai nuo pastato tipo ir naudojimo.

Apibrėžiant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) strategijas, turėtų būti siekiama sumažinti pastatų energijos sąnaudas, nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir gerovei, optimizuojant pastato ir visuomenės išlaidas.
Pastatuose, kurie modernizuojami neatsižvelgus į IEQ atsiranda naujos problemos, pavyzdžiui, labai sandarios konstrukcijos, kurių ventiliacija yra nepakankama. Tai gali lemti perkaitimą arba patalpų oro teršalų didėjimą. Todėl svarbu nustatyti priemones, užtikrinančias, kad renovacija nekenktų IEQ ir nekeltų pavojaus komfortui, sveikatai ir gerovei.

IEQ gali tapti energijos tausojimo ir tinkamo įgyvendinimo varomąja jėga visoje Europoje. Pagrindiniai ES teisės aktai šioje srityje, iš dalies pakeista Pastatų energinio naudingumo direktyva (EPBD, 2018/844), nurodo, kad visų ES šalių vyriausybių nustatyti energinio naudingumo reikalavimai turėtų optimizuoti sveikatą, patalpų oro kokybę ir komforto lygį. Tačiau direktyvoje nenurodoma, kaip pasiekti patenkinamą IEQ ir suderinti patalpų komforto reikalavimus valstybėse narėse. Kadangi minėta direktyva turi būti perkelta į nacionalinius teisės aktus (iki 2020 m. kovo mėn.), yra daug galimybių padidinti IEQ svarbą.

ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:

  •  ilgalaikėse pastatų atnaujinimo strategijose būtų įtrauktos priemonės, skatinančios IEQ;
  •  integruoti IEQ į energinio naudingumo sertifikatus (EPC);
  •  reformuoti ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, įtraukiant papildomus parametrus turinčius poveikį IEQ;
  •  užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų ir kokybės kontrolės priemonių, padedančių pasiekti patenkinamą IEQ.

 

Kaip patalpų aplinkos kokybę integruoti į nacionalines ilgalaikės renovacijos strategijas

Nuotrauka unsplash.com