Klimato kaitos bei socialines krizes įveiks tik naujas susitarimas dėl pastatų tvarumo

Didžiąją dalį Europos pastatų būtina skubiai atnaujinti, kad būtų sukurta klimato kaitai poveikio nedaranti Europa bei patogūs ir įperkami namai. Kadangi lyderiai aptaria ES darbotvarkę ateinantiems penkeriems metams, MVGA (Mineralinės vatos gamintojų asociacija) palaiko „Eurima“ (Europos izoliacijos gamintojų asociacija) raginimą imtis skubių veiksmų gerinant pastatų būklę.

„Nors Lietuva giriasi įsibėgėjusiu pastatų atnaujinimu, tačiau jo tempai išties itin kuklūs, nepasiekiame net 32,5 proc. energijos sutaupymų pagal Energijos vartojimo efektyvumo (EED) direktyvą, jau nekalbant apie ambicingesnius iššūkius. O juk pastatų atnaujinimas padėtų spręsti daugybę socialinių problemų ir prisidėtų prie kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybės gerinimo“, – sako Edita Meškauskienė MVGA prezidentė.

„Jei pastatų renovacijos negreitinsime, Europa negalės pasiekti užsibrėžtų tikslų arba milijonams namų ūkių panaikinti energijos trūkumo. Mums reikia transformacijos, kad mūsų pastatų fondas per tris dešimtmečius būtų visiškai pertvarkytas, atlieptų tiek klimato kaitos, tiek socialinės nelygybės krizes“, – sako „Eurima“ generalinis direktorius Jan te Bos. „Tai reiškia, kad ES lyderiai pirmenybę turėtų teikti didelėms investicijoms į prieinamus, patogius ir energiją taupančius būstus.“

Dauguma mūsų net 90 proc. savo laiko praleidžiame patalpose ir mūsų pastatų aplinkosauginis veiksmingumas yra gyvybiškai svarbus tiek mūsų gerovei, tiek ir kovai su klimato kaita. Dėl mūsų sveikatos ir mūsų planetos, ES pastatai iki 2050 metų turi sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 0. Pastatų atnaujinimas vyksta per lėtai, laipsniškai, būtina didinti tempą siekiant šio tikslo.

„Jau šiandien pastatų sektorius gali visiškai dekorbonizuoti poveikį aplinkai naudodamas sprendimus, kurie ir dabar yra komerciškai prieinami, pvz., geresnė izoliacija. Tačiau ne tik tai, reikia imtis daug daugiau veiksmų, įskaitant specialaus finansavimo mechanizmo sukūrimą bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą“, pastebi te Bos. „Be to, milijonai ES šeimų vis dar gyvena „nesveikų pastatų sindromą“ turinčiuose namuose, kuriuose patiria itin dideles sąnaudas juos šildydami bei vėsindami. Investuodami į pastatų kokybės gerinimą ES lyderiai gali parodyti, kad klimato kaitos reiškiniai vyksta kartu su gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimu visiems. “

„Eurima” parengė veiksmų planą „Geresni pastatai geresnei ateičiai“, kuriame nustatomi būsimų ES politikos formuotojų prioritetai. Tikslas – įsteigti specialų pastatų atnaujinimo fondą, kad kasmet būtų galima panaudoti papildomus 130 milijardų eurų investicijų į pastatus, gerinant jų energijos vartojimo efektyvumą, palaipsniui modernizuojant blogiausiai energiją taupančius pastatus ir įvedant pastatų atnaujinimo pasus.

Be to, kad pastatų atnaujinimas vyktų, asociacija ragina imtis priemonių, užtikrinančių, kad statomų ir atnaujinamų pastatų modernizavimas vyktų tvariai. Veiksmų planas publikuojamas kartu su „Arcadis“ pranešimu apie Europos statybų aplinkos ateitį.

„Eurima” veiksmų planą galite rasti čia:
https://www.eurima.org/uploads/The-Future-of-The-European-Build-Environment-2019.pdf
https://www.eurima.org/uploads/Eurima-White_Paper_Arcadis.pdf