Perėjimas prie pastatų nedarančių neigiamo poveikio klimato kaitai

Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimo vadovas

Pastatai sudaro apie 40 proc. ES suvartojamos energijos ir 36 proc. CO2 emisijų. Vidutiniškai 90 proc. mūsų laiko praleidžiame patalpose ir patalpų aplinkos kokybė daro įtaką mūsų sveikatai ir gerovei. Du trečdaliai (65 proc.) Europos pastatų buvo pastatyti iki 1980 m. – maždaug 97 proc. ES pastatų turi būti modernizuoti, kad būtų pasiektas 2050 m. dekarbonizacijos tikslas, tačiau kasmet atnaujinami tik 0,4–1,2 proc.

Pastatai turi potencialą būti pirmaujančiais, užtikrinant energijos sistemos lankstumą, naudojant energijos gamybos, kontrolės, akumuliavimo ir paklausos patenkinimą, taip pat žalias elektros transporto priemonių įkrovimo stotis. Tai gali būti įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus pasiektas sisteminis pastatų atnaujinimas.

Neseniai priimtuose pastatų energinio naudingumo direktyvos (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) pakeitimuose [2018/844] buvo nustatyta aiški visiško Europos pastatų išteklių CO2 dujų kiekio sumažinimo kryptis iki 2050 m. Tačiau įgyvendinimas retai yra paprastas uždavinys.
Nacionalinės vyriausybės dabar turi įdiegti reguliavimo ir paramos schemas, kad pasiektų savo įsipareigojimus.

Todėl šis „Ateities pastatai visiems europiečiams – Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimo vadovas“parengtas Pastatų našumo instituto Europoje (The Buildings Performance Institute Europe) (BPIE) yra visapusiškų priemonių rinkinys, pateikiantis gaires, patarimus, atvejų analizę ir šablonus, kuriais remiamos ir įkvepiamos ES valstybės narės, norinčios įveikti šį iššūkį.

Vadove galima rasti gerosios praktikos pavyzdžius visoje Europoje, pateikiamos ilgalaikės renovacijos strategijos, renovacijos finansavimo ir energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimas, taip pat energinio naudingumo sertifikatus ir sumanaus pasirengimo rodiklį (a Smart Readiness Indicator (SRI) ).

Labai efektyvūs pastatai atlieka svarbų vaidmenį siekiant sukurti nešališką Europos ekonomiką. Dekarbonizuotos energetikos sistemos kertinis akmuo – labai efektyvus, techniškai aprūpintas ir protingas pastatas. Tik atnaujinus mūsų pastatus iki aukščiausio efektyvumo lygio, būtų įgyvendintas Europos pažadas, pasiektas Paryžiaus susitarime.

Raskite vadovą šiuo adresu: http://bpie.eu/publication/a-guide-to-implementing-the-energy-performance-of-buildings-directive/