Klimato poveikiui neutralūs statiniai

Mineralinės vatos indėlis itin svarbus siekiant iki 2050 m. sumažinti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki nulio.

Europos termoizoliacijos gamintojų asociacija „Eurima“ paskelbė naują pozicijos dokumentą – „Klimato kaitai neutralūs statiniai: mineralinės vatos svarba siekiant iki 2050 m. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažinant iki nulio“ („A climate-neutral building stock: Mineral wool’s important contribution to bringing EU greenhouse gas emissions to net-zero by 2050”). Statiniai yra gyvybiškai svarbūs vertinant poveikio neutralumą klimato kaitos procesui. Statybų sektorius „pirmauja” tarp kitų sektorių pagal energijos suvartojimą ir anglies dioksido emisijas. Ir joks kitas sektorius nesiūlo tiek daug galimybių, kurios ženkliai pagerintų žmonių gyvenimą.

Statiniai poveikis klimatui vyksta dviem būdais:
pirmasis – „eksploatuojant“, kai energija naudojama statinių poreikiams, pavyzdžiui, šildymui, vėsinimui ar apšvietimui;
antrasis – „įkūnijant“ emisijas, kai energija naudojama medžiagų gamybai, statybai ir statybinių atliekų utilizavimui.

Eksploataciniai teršalai akivaizdžiai sudaro didžiąją viso esamų statinių gyvenimo ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalį. Tačiau naujos statybos statinių išmetamų teršalų dalis sparčiai didėja visuose statybų etapuose, nuo medžiagų gamybos iki atliekų sutvarkymo. Tokia situacija privalo keistis.
Europos mineralinės vatos gamintojai nori būti šio pokyčio dalimi – iki 2050 m. sumažinant eksploatuojamų pastatų išmetamų teršalų kiekį iki visiško nulio.

Kaip tai galima padaryti? Pirma, mes esame įsipareigoję paspartinti pastatų atnaujinimą. Kadangi dauguma pastatų, kurie bus naudojami 2050 m., jau yra pastatyti, svarbu, kad atlikdami kompleksinį atnaujinimą (modernizavimą) sumažintume jų energijos suvartojimą. Mineralinė vata yra plačiausiai naudojama statybinė izoliacinė medžiaga Europoje. Antra, turime spręsti didėjančią „įkūnijančios“ emisijos dalį. Mūsų pramonei tai reiškia mažesnį gamybos metu išmetamo CO2 kiekį.

Norint sukurti klimato požiūriu neutralių statinių aplinką, ji turi būti remiama politikos:
• atliekant kompleksinį pastatų atnaujinimą (modernizaciją), kur geriausias pavyzdys – Europos žaliojo susitarimo iniciatyva;
• nustatant tiek „eksploatuojant“, tiek „įkūnijant“ išmetamųjų teršalų kriterijus pereinant prie klimato kaitai neutralių statinių;
• skatinant pramonės dekarbonizaciją vengiant anglies dioksido „nutekėjimo“;
• pirmenybę teikiant energijos vartojimo efektyvumui ir nustatant energijos vartojimo efektyvumą pramonei privalomu;
• užtikrinant prieigą prie saugios ir įperkamos dekarbonizuotos energijos;
• sukuriant žiedinės ekonomikos veiksmų planą statybų sektoriui;
• padarant prieinamą inovacijų finansavimą.