Nulio išmetamųjų teršalų emisijos lenktynės

Energijos ir klimato stebėjimas

Energetikos ir klimato informacijos centras (Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU)) skelbia ataskaitą „Skaičiuokime iki nulio. Planuojama pažanga siekiant pasiekti nulio emisiją iki 2050” (Countdown to zero. Plotting progress towards delivering net zero emissions by 2050.) Nulio emisijos koncepcijai, tai šalies (ar regiono ar miesto) indėlis stabdant pasaulinį atšilimą. Be to, nulio emisija yra svarbus veiksnys įtakojantis verslo planus įvairiuose sektoriuose – statybų, sunkiosios pramonės, aviacijos ir žemės ūkio. Ji rodo aiškią išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo kryptį, kurią įmonės turės sekti artimiausius tris dešimtmečius.

2018 m. spalio mėn. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) vyriausybėms pasakė tiesiai šviesiai: jei norite išlaikyti klimato kaitą ribose, kurias nustatėte, turite, pasauliniu mastu, nulio išmetamų teršalų emisiją pasiekti per tris dešimtmečius.

ECIU ataskaitoje pateikiami pagrindiniai faktai apie pasaulyje žengiamus žingsnius siekiant įvykdyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) įvardintą uždavinį – pasiekti nulinę emisiją iki 2050 m., atskleidžiama:
• 17 šalių planuoja nustatyti arba jau nustatė nulio emisijos tikslus iki 2050 m.; dvi šalys jau sunaudoja daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei išmeta į atmosferą;
• 34 įmonės, kurių metinės pajamos viršija 1 mlrd.užsibrėžė nulio emisijos tikslus;
• apie 16 proc. pasaulio BVP apima nulio emisijos tikslus, kuriuos nustato šalys, regionai ir miestai.

Ataskaita paskelbta JT klimato kaitos susitikime Bonoje (Vokietija), kartu su ECIU tinklu „Nulio emisijos stebėtojas“ (Net Zero Tracker). Naujasis ECIU stebėtojas (The Tracker) apibendrina pasaulinę pažangą įgyvendinant nulinės emisijos tikslus ir pateikia informaciją apie šalis, regionus, miestus ir valstybes, kurios nustatė nulinės emisijos tikslus ar planuoja tai daryti. „Nulinės emisijos stebėtojo“ informacija nuolat atnaujinama.

Norite atsisiųsti ataskaitą, spustelėkite čia .