Statybos produktų vidaus rinkos skatinimas pagerins priešgaisrinę saugą

MVGA aktyviai seka statybos produktų rinkos pokyčius, kurie svarbūs naudotojų saugumui, ir remia organizacijos Fire Safe Europe (FSEU) poziciją Europos Komisijos inicijuoto Statybos produktų reglamento (SPR) (angl. the Construction Product Regulation (CPR)) tobulinime, nes tai yra esminis žingsnis stiprinant statybos produktų vidaus rinką ir įgyvendinant reguliavimo sistemą, derančią su žaliuoju kursu.

FSEU siūlo optimizuoti Komisijos pasiūlymą ir užtikrinti statinių tvarumą, ypač priešgaisrinės saugos srityje:

  1. Deleguotieji aktai turėtų būti išskirtinė priemonė, kuri turi būti plėtojama veiksmingai, skaidriai ir subalansuotai, o jų naudojimą turėtų tinkamai pagrįsti Europos Komisija;
  2. Reikėtų užtikrinti subalansuotą pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir jų indėlį standartizacijos institucijose;
  3. Turi būti užtikrintas Europos techninio vertinimo organizacijos (ETVO) (angl. European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) veiklos krypties tęstinumas, o valstybės narės ateityje turėtų darniai priimti Europos techninius vertinimus (ETV) (angl. ETAs (European Technical Assessments));
  4. Priešgaisrinė sauga visu statybos produktų,panaudotų statiniuose ir pastarųjų  eksploatavimo laikotarpiu turėtų būti vienu pagrindiniu tvarumo veiksmingumo rodikliu SPR, nes tai esminis pastatų ekonominio, socialinio ir aplinkos tvarumo elementas;
  5. Skatinant žiedinę ekonomiką, labai svarbu užtikrinti tinkamą pakartotinai apdorotų arba pakartotinai panaudotų statybos produktų faktinio veiksmingumo gaisre įvertinimą pagal atitinkamus gaminio standartus, dar prieš pateikiant juos rinkai;
  6. Komisija turėtų parengti tiesioginius reglamentus ir (arba) pavyzdinius kodeksus ir (arba) gaires, kad būtų pašalinta galima nauja gaisrų rizika, susijusi su didėjančiu atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, taip pat didesniu elektra veikiančių sprendimų ir (arba) technologijų naudojimu;
  7. Skaitmeninis produkto pasas turės įvertinti intelektinės nuosavybės teises, užtikrinant subalansuotą požiūrį tarp viešųjų duomenų poreikio ir įmonių teisės saugoti svarbią informaciją apie produktą, taip palaikant  sąžiningą konkurenciją.

Pozicijos dokumentą galite rasti paspaudę šią nuorodą