Statybų sektorius skirtingų verčių kryžkelėje

Įvairios statybų sektoriaus organizacijos ragina Europos Komisiją sustiprinti dabartinę statybų politikos aplinką. Kviečiama adaptuoti politikos sistemą ir taip spręsti besikeičiančią statybų ekosistemą ir pramonės transformaciją. Naują statybų aplinkos viziją kurti remiantis holistiniu požiūriu į politikos formavimą, siekiant įgyvendinti nuoseklią ir subalansuotą politiką ir teisės aktus.

Todėl sukurtas dokumentas „Statyba 2050 m.: rytojaus Europa šiandien“ (CONSTRUCTION 2050 Building tomorrow’s Europe today), siekiant stiprinti Europos institucijų, valstybių narių ir statybos socialinių partnerių bei suinteresuotųjų šalių partnerystę, formuojant ir įgyvendinant sektoriaus transformaciją tinkamiausia politika ir priemonėmis.

Projekcija į 2050 m.

Maždaug 75 proc. ES gyventojų gyvens miestuose, išmaniuosiuose miestuose, kuriuose yra energiją taupantys ir prieinami pastatai, naudojantys efektyvesnius produktus ir prietaisus. Išmaniųjų pastatų valdymo sistemų diegimas prisidės prie geresnės gyvenimo kokybės ir geresnio pastatų atnaujinimo ir priežiūros.
Skaitmeninių technologijų naudojimas nuo projektavimo etapo per visą pastatų gyvavimo ciklą, taip pat inovatyvių medžiagų integravimas reikšmingai prisidės prie žiedinės ekonomikos principų kūrimo ir taikymo ir galiausiai prie integracinio perėjimo į klimato požiūriu neutralią Europą.
Ryšių technologijos atliks esminius veiklų pokyčius mūsų kasdieniniame gyvenime. Miesto planavimas, autonominės transporto sistemos, naujos pristatymo technologijos, „mobilumas kaip paslauga“, pavyzdžiui, automobilių ir dviračių paėmimo paslaugos, ir alternatyvios darbo schemos, tokios kaip nuotolinis darbas, visiškai pakeis žmonių ir prekių judėjimo ir sąveikos būdą. Išmanioji/Pažangi infrastruktūra, nuolat sujungta su mūsų transportu, pagerins ir užtikrins saugesnį žmonių ir prekių judumą visoje ES, taip pagerindama ekonomikos konkurencingumą ir gerovę.

Šios tvarios rytojaus Europos negalima pasiekti be visų statybų procese dalyvaujančių dalyvių.

Statybų sektorius yra mūsų gyvenimo pagrindas

Statybų įmonės ir jų darbuotojai stato namus, kuriuose gyvename, kelius, kuriais keliaujame, ir pastatus, kuriuose dirbame ar mokomės.
Europos piliečiai vidutiniškai 90 proc. savo laiko praleidžia patalpose, o tai reiškia, kad mūsų sveikata ir gerovė labai priklauso nuo to, kaip pastatai statomi, prižiūrimi ir atnaujinami.
Be statybų sektoriaus Europos Sąjunga negali išspręsti pagrindinių savo iššūkių: konkurencingumo, jaunimo nedarbo, skaitmeninės ekonomikos, miestų regeneracijos, energijos vartojimo efektyvumo ir energijos nepritekliaus, žiedinės ekonomikos, įperkamo būsto, klimato pokyčių, mobilumo ir susijusios infrastruktūros ir kt.

Be to, statyba sektorius yra pagrindinis Europos ekonomikos augimo komponentas ir pagrindinis užimtumo šaltinis. Tai sukuria apie 9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) Europos Sąjungoje ir sukuria 18 milijonų tiesioginių darbo vietų.

Optimizuodami darbo procesus, pagerinsime Europos piliečių gyvenimą, sukurdami didesnę vertę naudojant mažiau gamtos išteklių ir geresnę kokybę turto savininkams ir vartotojams. Statybų pramonė, tai sprendimų pramonė: spręsdami statybų sektoriaus iššūkius, sprendžiame Europos piliečių iššūkius.

Nuotrauka  freeimages.com