V – Būtina patikima gaisrinių bandymų metodika

Šiuo metu vos keturios šalys (iš 28 ES šalių) naudoja Vokietijos ir (arba) JK testą. Baiminamasi, jog jei bus nuspręsta naudoti Vokietijos ir (arba) JK testą ES teritorijoje, tai sukurs nevienodas konkurencines sąlygas toms šalims, kurios turi savo bandymų metodikas, pavyzdžiui Prancūzija.

Mes manome, kad jungtinės tarptautinės komandos sukurtas alternatyvus požiūris užtikrins didesnį ES piliečių saugumą ir pagerins konkurencinę aplinką statybos sektoriuje, todėl remiame šią alternatyvą.
Siekiant užtikrinti patikimą fasadų gaisrinę saugą, būtina pasirinkti tinkamą gaisrinių bandymų metodiką.