Pastatų renovacija – svarbiausias faktorius neutralizuojant Europos poveikį klimato kaitai

Europos Komisija (EK) pasirinko teisingą klimato ir energetikos kaitos kryptį

Praėjusią savaitę EK pristatė „Švari planeta visiems“. Tai Europos strateginė ilgalaikė klestinčios, modernios, konkurencingos ir klimatui nekenksmingos ekonomikos ateities vizija. Šios ilgalaikės strategijos tikslas yra dar kartą patvirtinti Europos įsipareigojimą pirmauti visuotinių klimato politikos veiksmų srityje ir pristatyti viziją, kuria sekant galėtų pavykti iki 2050 m. užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) poveikio neutralizavimą įgyvendinant socialiai teisingą ir ekonomiškai efektyvią pertvarką.

Mineralinės vatos gamintojų asociacija (MVGA) drauge su Europos izoliacinių medžiagų gamintojų asociacija („Eurima“) pritaria šiai vizijai, patvirtinančiai ES Komisijos įsipareigojimus ateičiai ir būtinybę veikti šiandien, siekiant išsaugoti žmones, planetą ir klestėjimą.

ES Komisija teisingai identifikavo pastatų išteklių renovaciją, kaip vieną pagrindinių veiksnių energijos vartojimo efektyvumo strategijoje.

Neseniai atliktame švarios energijos tyrime („The key role of energy renovation in the net-zero GHG emission challenge“) buvo išnagrinėti įvairūs galimi scenarijai, kad išmetamų teršalų kiekis sumažėtų iki nulio ir prieita išvados, jog nevykdant pastatų atnaujinimo šio tikslo nebus įmanoma pasiekti. Tyrimą atliko konsultacinė bendrovė „ClimAct”, „Eurima“ užsakymu.

Esamos pastatų efektyvumo gerinimo technologijos jau šiandien gali maksimaliai padidinti energijos taupymo indėlį ambicingose pastatų atnaujinimo strategijose, tačiau būtina patobulinti esamų novatoriškų verslo modelių, politikos metodų bei viešojo ir privataus sektorių partnerysčių iniciatyvas ir projektus. Ir jei iki 2050 m. norime spėti į ateities traukinį, minėti pokyčiai turi įvykti jau kitame dešimtmetyje.

„Jei norime, kad viskas būtų padaryta teisingai, pastatams turime tik vieną sprendimą“, – sako Jan te Bos „Eurima“ generalinis direktorius, – „atsižvelgiant į jų numatomą gyvavimo trukmę, iki 2050 m. pastatai gali būti atnaujinami tik kartą“. Norint atlikti šiuos renovacijos skaičiavimus, mums reikia įvertinti visą pastato visumą. Tai reiškia, kad energiją taupantis „vokas“: stogas, sienos, grindys, langai, su tinkamai suplanuotomis šildymo ir aušinimo sistemomis, veiksmingai integruotomis atsinaujinančių energijos šaltinių technologijomis.

Be to, turi būti aišku, kad energijos vartojimo efektyvumas nėra prabangos produktas ir naudingas tiek visuomenei, tiek visiems piliečiams. Ambicingos pastatų renovacijos programos bus svarbiausios ne tik dėl to, jog įgyvendinami EK priimti ilgalaikiai tikslai, bet, dėl savo svarbios socialinės ir individualios naudos, taps natūraliu katalizatoriumi, užtikrinančiu komfortą, sveikatą ir gerovę namuose.

„ES yra svarbu, kad EK sudėjo aiškius taškus tiesėje, kuriuos turime pasiekti iki 2050 m.”, – pabrėžia Pascal Eveillard „Eurima“ prezidentas, – „tai garantuoja būtinas gaires vyriausybėms, pramonei, pilietinei visuomenei ir finansų sektoriui investuoti ir užtikrinti, kad kiekvienas pilietis galėtų prisidėti prie šio proceso“.

ES vėliava autor. © Europos Komisija