Europos Parlamentas balsavo už visiškai netaršius naujus viešojo sektoriaus pastatus iki 2026 m.

Visoje Europos Sąjungoje nepasiekiami ambicingi pastatų energetinio efektyvumo tikslai, todėl Europos Parlamentas (EP) antradienį balsavo už taisykles, kuriomis siekiama padidinti pastatų atnaujinimo mastą ir sumažinti energijos vartojimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Atnaujinta direktyva (dėl pastatų energinio naudingumo) siekiama iki 2030 m. gerokai sumažinti pastatų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir energijos vartojimą, kad iki 2050 m. šioje srityje poveikis klimatui taptų neutralus. Taip pat siekiama padidinti neefektyviai energiją vartojančių pastatų atnaujinimo apimtį ir pagerinti informacijos mainus analizuojančius energinį naudingumą.

EP balsavo už pasiūlymą, kad:

  • Visi nauji pastatai nuo 2028 m. turėtų būti visiškai netaršūs.
  • Viešajame sektoriuje nauji pastatai tokiais turi tapti iki 2026 m.
  • Iki 2028 m. visuose naujuose pastatuose turėtų būti įrengtos saulės šilumos energijos technologijos, kai tai techniškai tinkama ir ekonomiškai pagrįsta.
  • Pastatams, kuriems atliekamas kapitalinis atnaujinimas, laiko turi iki 2032 m.

Gyvenamieji pastatai ES valstybėse iki 2030 m. turėtų pasiekti bent jau E energinio naudingumo klasę, o iki 2033 m. – D energinio naudingumo klasę (pagal skalę nuo A iki G, kai G klasė atitinka 15 proc. valstybės nacionalinio pastatų ūkio prasčiausio energinio naudingumo pastatų). Negyvenamieji ir viešieji pastatai šiuos lygius turės pasiekti atitinkamai iki 2027 m. ir 2030 m. Pastato energinis naudingumas būtų didinamas (pavyzdžiui, atliekant izoliacijos darbus ar šildymo sistemos gerinimą) pastatą pardavus ar vykdant jo kapitalinį atnaujinimą, o jeigu pastatas nuomojamas – sudarius naują sutartį.

Daugiau apie tai skaitykite
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230310IPR77228/ep-nariai-balsavo-uz-grieztesnes-pastatu-energetinio-efektyvumo-taisykles

Nuotrauka © AdobeStock/Lichtwolke99