Entries by Birutė S

Pagrindiniai statybų ekosistemos iššūkiai šiandien (I)

Statyba 2050 m.: rytojaus Europa šiandien Statybų sektorius ant didžiųjų pokyčių slenksčio. Kas lemia šiuos pokyčius? Visų pirma, infrastruktūros plėtra yra politinis ir ekonominis prioritetas daugelyje pasaulio šalių. Užsakomi vis sudėtingesni projektai, kuriais siekiama paspartinti ekonomikos augimą, atnaujinti seną infrastruktūros sistemą ir taip rūpintis augančia ir kintančia žmonių populiacija. Prognozuojama, kad ateinančiais dešimtmečiais didelis ekonomikos […]

Gaisrinė sauga tampa svarbia pastatų energinio naudingumo direktyvos dalimi

2019 m. gegužės 16 d. Europos Komisija (EK) paskelbė savo rekomendacijas, kaip ES šalys turėtų įgyvendinti pastatų atnaujinimo aspektus vadovaujantis atnaujinta Pastatų energinio naudingumo direktyva (angl. EPBD). Gaisrinė sauga tampa svarbia sritimi vertinant valstybių narių ilgalaikes renovacijos strategijas bei keičiantis duomenimis apie gaisrus informacijos mainų platformose. Valstybių narių ilgalaikės renovacijos strategijos: galimybė užtikrinti gaisrinę saugą […]

Statybų sektorius skirtingų verčių kryžkelėje

Įvairios statybų sektoriaus organizacijos ragina Europos Komisiją sustiprinti dabartinę statybų politikos aplinką. Kviečiama adaptuoti politikos sistemą ir taip spręsti besikeičiančią statybų ekosistemą ir pramonės transformaciją. Naują statybų aplinkos viziją kurti remiantis holistiniu požiūriu į politikos formavimą, siekiant įgyvendinti nuoseklią ir subalansuotą politiką ir teisės aktus. Todėl sukurtas dokumentas „Statyba 2050 m.: rytojaus Europa šiandien“ (CONSTRUCTION […]

Kaip sekasi įgyvendinti atnaujintą pastatų energinio naudingumo direktyvą

Interviu su Adrian JOYCE, „EuroACE“ generaliniu sekretoriumi   2018 m. liepos mėn. įsigaliojo iš dalies pakeista Direktyva dėl pastatų energinio naudingumo (angl. EPBD), kuri į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2020 m. kovo 10 d. Ar manote, kad valstybės narės sugebės įgyvendinti šias naujas nuostatas? Kokios valstybės narės yra „problemiškos“/turi daugiausia problemų? Pirmiausia norėčiau […]

Nauji įrankiai siekiant suvaldyti gaisro rizikas

Išorinių sienų, kuriose yra degiųjų komponentų, gaisro pavojų valdymas   Nuo devintojo dešimtmečio (1980-ujų) buvo sukurtos novatoriškos išorinių sienų sistemos, siekiant pagerinti pastato išvaizdą ir pagerinti bendras fasado savybes. Pastaraisiais metais aukštuminiuose pastatuose didėja greitai įsiplieskiančių gaisrų skaičius susijusių su jų apdaila, tai statiniai Dubajuje, Šanchajuje, Atlanto mieste ir Londone. NFPA (National fire protection association) […]

Statybininko (STATREG) kortelė – kokybės ir garantijos pažadas

Liepos 17 d., Lietuvos Respublikos Seime vyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) ir grupės Seimo narių organizuota konferencija, kurios tema – Statybininko (STATREG) kortelės nauda valstybei, darbuotojams ir darbdaviams. Konferencijoje LSA prezidentas Dalius Gedvilas kartu su Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovu Robertu Enciumi pristatė asociacijos sukurtą STATREG sistemą ir jos veikimo principus, pademonstravo kaip ji veikia praktiškai. […]

Kurkime žiediniame cikle dalyvaujančius ir klimato kaitos neįtakojančius pastatus

Žiedinė ekonomika – esminė klimato kaitai neutralios Europos politikos dalis. Joje maksimaliai išnaudojami ištekliai, mažesnėmis priemonėmis pasiekiamas geresnis rezultatas, mažinant atliekų ir energijos sąnaudas. Statybų sektoriui, kuris naudoja maždaug pusę viso pasaulio išteklių, tai didžiulis iššūkis. Neįmanoma kurti žiedinės ekonomikos, neįvertinus aplinkosauginių reikalavimų. Statybų srityje ES turi sukurti tinkamas priemones, įskaitant gaires ir būtiną reguliavimo […]

Kaip patalpų aplinkos kokybę integruoti į nacionalines ilgalaikės pastatų atnaujinimo strategijas

Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad patalpų aplinkos kokybė (Indoor environmental quality (IEQ)) turi tiesioginį poveikį sveikatai, patogumui, gerovei ir produktyvumui. Atsižvelgiant į tai, kad žmonės praleidžia apie 90 proc. savo laiko patalpose, labai svarbu, kad statybos teisės aktai užtikrintų pakankamą IEQ lygį, kad būtų skatinama sveika ir patogi patalpų aplinka. Pastatų atnaujinimas puiki galimybė gerinti […]

Šios 5 šalys planuoja sumažinti CO2 išmetimą. Kaip jos tai padarys?

Visame pasaulyje šalys skelbia plataus užmojo planus sumažinti savo emisiją ir dekorbonizuoti ekonomikas. Tačiau kalbos kalbomis, o ką daryti (neleisti taršioms mašinoms važinėti?) Kaip 5 šalys planuoja savo įsipareigojimus paversti realybe. Airija Airijos klimato kaitos plane numatyti veiksmai tokiose srityse kaip transportas, žemės ūkis ir energetika.       Tik keletas Airijos vyriausybės siūlomų veiksmų […]

Šeštadalis pasaulio ekonomikos gyvens siekdami nulinės emisijos tikslų

Beveik šeštadalį (16 proc.) pasaulio BVP jau dabar apima nulio emisijos tikslai, kuriuos nustato šalys, regionai ir miestai, teigiama naujoje Energetikos ir klimato informacijos centro (Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU)) skelbiamoje analizėje. Penkiolika valstybių paskelbė ketinimą iki 2050 m. pasiekti neto nulinį emisijos kiekį arba nulinį išmetamųjų teršalų kiekį. Deja, Lietuvos šiame sąraše nėra […]